Kinderdagverblijf Wigwam

Op niveau van het kind

We vinden het essentieel dat kinderen zich geborgen en veilig voelen bij ons.  Zo ontwikkelen ze een basisgevoel van zelfvertrouwen.  Dit is in het bijzonder belangrijk voor kwetsbare kinderen en voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.  In Wigwam krijgen kinderen erg veel individuele aandacht zodat ze zich zo snel mogelijk thuis voelen.

Eens dat ze zich veilig en geborgen voelen, staan kinderen open om te leren en krijgt ontwikkelingsstimulering een centrale plaats.  Samen met de ouders werken we intensief aan het ontwikkelen van vaardigheden en het opbouwen van zelfvertrouwen om zo optimaal mogelijk van start te gaan in het kleuteronderwijs.  Kinderen met een specifieke zorgbehoefte (sociaal, mentaal, emotioneel, motorisch, taalkundig, …) krijgen extra aandacht en indien nodig een individuele benadering op maat.

Gebruiksvoorwaarden
Home