Kinderdagverblijf Wigwam

Op niveau van de ouders

Binnen Wigwam nemen ouders een belangrijke plaats in, omdat zij uiteraard de belangrijkste personen zijn in de opvoeding van hun kinderen. Samen met hen zoeken wij naar de juiste benadering van hun kind. Ze krijgen de kans om andere ouders te ontmoeten en ervaringen met hen en met de begeleiders te delen. Ouders worden ook uitgenodigd te participeren aan onze activiteiten. Naast de dagelijkse bezigheden in het kinderdagverblijf worden extra ontmoetingsmomenten, activiteiten en vormingen aangeboden. Op die manier groeit een vertrouwensband die erg belangrijk is voor de verdere samenwerking.
We willen ouders ruimte geven om op adem te komen, een oplossing te zoeken voor eventuele problemen, hun sociaal netwerk uit te breiden, een opleiding te volgen, werk te zoeken, enz. We willen hen ook bijstaan om hun draagkracht, kennis en competenties te vergroten. Indien extra hulpverlening aangewezen is, gaan wij samen met hen hier naar op zoek.

Gebruiksvoorwaarden
Home