Kinderdagverblijf Wigwam

Samenwerkingsverbanden

Wigwam heeft veelvuldige contacten met de klassieke organisaties in de welzijnssector zoals OCMW’s, begeleidingsdiensten, buurtwerking, therapeuten, scholen, enz. Meer specifiek wordt samengewerkt met verschillende diensten die tot doel hebben opvang en/of opvoedingsondersteuning te bieden aan (kansarme) gezinnen met kinderen tot 3 jaar.   We werken ook nauw samen met verschillende afdelingen binnen Kind en Gezin en binnen de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de K.U.Leuven.

Gebruiksvoorwaarden
Home