Kinderdagverblijf Wigwam

Situering

Wigwam werd in 1995 opgericht als kansarmoedeproject voor de opvang van 14 kindjes. In september 2003 werden we een zelfstandige vzw en in september 2004 kregen we een erkenning van Kind en Gezin als kinderdagverblijf voor 23 plaatsen. Sedert september 2011 heeft Wigwam een erkenning voor 33 plaatsen, verdeeld over 3 leefgroepen. Omdat niet alle kindjes voltijds naar de opvang komen, bereiken we op jaarbasis gemiddeld 60 à 70 kindjes.

Wigwam staat open voor alle kinderen en ouders. We bieden ‘inclusieve kinderopvang’ wat betekent dat kinderen en ouders met specifieke zorgbehoeften ook bij ons terecht kunnen. We richten ons hierbij hoofdzakelijk op gezinnen uit de buurt. Wigwam ligt midden in de sociale woonwijk Casablanca te Kessel-Lo, waar heel wat gezinnen wonen die zich in een zwakkere sociaal-economische positie in de samenleving bevinden: alleenstaande ouders, langdurig werklozen, allochtone gezinnen, sociaal geïsoleerde gezinnen, gezinnen die kwetsuren opliepen in onze samenleving, enz.

Gebruiksvoorwaarden
Home