Kinderdagverblijf Wigwam

Visie en doel

Wigwam wil meer zijn dan een kinderdagverblijf. Naast kinderopvang bieden we extra ontwikkelingsstimulering en zorgverbreding op diverse terreinen. Ook ouders kunnen bij ons terecht voor een extra aanbod. Aandacht voor diversiteit en respect voor diverse sociale en culturele achtergronden lopen als een rode draad doorheen de werking. Wigwam wil alle kinderen en ouders optimale kansen geven om zich te ontwikkelen en om een volwaardige plaats te vinden in de maatschappij. Wij willen voor deze kinderen en gezinnen een verschil maken …

Wigwam sluit zich volledig aan bij de visie van het Europese netwerk DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training): ‘Alle kinderen en volwassenen hebben het recht om op te groeien en zich te ontplooien in een omgeving waar gelijkwaardigheid is en respect voor diversiteit.’

Gebruiksvoorwaarden
Home